Hrivnak academy

Nejbližší kurz
Vyhlášení nových
termínů

Již brzy!

 • Značka není jen krásné logo. Je to nejsilnější obchodní nástroj. Naučíme vás ho používat.
 • „Řízení značky je takový podnikatelský desetiboj. Musíte umět zvládat hodně disciplín na hodně vysoké úrovni.“
  Tomáš Hrivnák - Severní hvězda
 • „Prezentace je vysoce interaktivní záležitost. Nikdo není zvědavý na dlouhý monolog.“
  Tomáš Zykán - Simplexity
 • „Často hovoříme o tom, že pracujeme s týmem, ale zapomínáme na to, že musíme pracovat s jednotlivci v týmu.“
  Petr Daňko - Teamwork
 • „Chybujte často a chybujte brzy. Nebojte se zkoušet nové věci.“
  Marie Doucet - Design thinking
 • „Je potřeba znát pravidla psaní. Vědět, co funguje, a co ne. Pak můžete pravidla porušovat.“
  Dana Emingerová - Tvůrčí psaní
 • „S těmi správnými nástroji máte vždy šanci vytvořit něco nového.“
  Ryan Cole - Design thinking

Kurzy

Severní
hvězda

Pro ty, kteří chtějí najít správný směr pro svou firmu.

Firemní identita, strategie a kultura - těmito klíčovými tématy vás provede náš brandingový guru Tomáš Hrivnák.

Jak proměnit vaši značku

Workshop Severní hvězda vám pomůže navrhnout a spravovat značku tak, aby byla opravdovým pomocníkem vašeho byznysu.

Pro koho je trénink určen

Program je určen majitelům značek — malým a středním podnikatelům, ale také brand manažerům velkých firem, kteří si chtějí osvěžit základní proces řízení značky z trochu jiné, dynamičtější a kreativnější perspektivy.

Co se naučíte

 1. Co je značka
 2. Jaký je rozdíl mezi značkou, která je pouze ornamentem na vizitce, a tou, která je skutečným nástrojem vašeho podnikání.
 3. Jak navrhnout životaschopnou značku
 4. Jak stávající značce vdechnout novou energii
 5. Jak mluvit o své značce jazykem, kterému budou rozumět vaši obchodní partneři, zákazníci, ale i designéři či kreativci.
 6. Jak měřit úspěch své značky

Formát tréninku

Dvoudenní workshop má formu krátkých teoretických „sprintů“ prokládaných příklady z praxe. Čekají vás i praktická cvičení, která se týkají vaší kategorie či vašeho trhu.

Program

1. den

Tři vrstvy značky
Proč se zabývat značkami
Co to jsou značky a jak fungují
Cvičení “Reverse engineering” známých značek

Značka jako produkt
Jak využít propojení značky a produktu či služby
Práce s nástrojem Value Proposition Design
Produkt v kontextu — Business Model Generation
Případové studie z diametrálně odlišných průmyslů

Značka jako osobnost
Může být značka váš kamarád?
Jak to vidí generace Y
Hrdina nebo psanec — vyprávějte příběh své značky za pomoci archetypů

Značka jako symbol
Sémiotika, semióza a další živočišné druhy
Cvičení — super rychlá obsahová analýza

2. den

Značková inovace
Práce ve skupinách — inovace vybraných značek pomocí nástrojů z předchozího dne

Měření a řízení značky
Používejte marketingový výzkum správně
Případové studie úspěšného řízení značky

Značkové safari
Výlet „do terénu“ — aplikace nových znalostí v prodejnách vybraných značek

Cena

12 000 Kč na osobu, bez DPH

Slevy:

2000 Kč na každý další kurz při objednání více kurzů.
2000 Kč na každou další osobu při účasti více kolegů z jedné firmy na stejném kurzu.

Chcete uspořádat kurz pouze pro svůj tým? Rádi vám vyhovíme! Kontaktujte nás a domluvíme obsah, čas i místo.

Cože?
Simplexity
Nerozumim

Jak sdělovat komplexní myšlenky jednoduše

Naučíte se poutavě a srozumitelně prezentovat, vynikat v diskusi či vytvářet efektivní dokumenty. Své know-how vám předá zkušený kouč Tomáš Zykán.

Nejbližší termín: 10. a 11. 5. 2016

Jak prezentovat komplexní myšlenky a nemluvit přitom komplikovaně

Simplexity workshop vás provede krok za krokem přípravou efektivní prezentace, ve které je obsah stejně důležitý jako forma.

Pro koho je trénink určen

Program je určen specialistům, manažerům a team leaderům, kteří předkládají návrhy pro rozhodování, inspirují svůj tým v období změn či k plnění ambiciózních cílů.

Co se naučíte

 1. Koncepční myšlení
 2. Umění zjednodušit komplexní téma, aniž by sestalo triviálním
 3. Schopnost získat zájem vašeho publika
 4. Vytvářet efektivní dokumenty
 5. Umění vyniknout v diskusi
 6. Zlepšit týmovou souhru při vytváření prezentací

Formát tréninku

Trénink je zcela interaktivní, postavený na modelových situacích z vaší praxe. Samotný trénink je dvoudenní s možností návazného online kurzu.

Termíny

10. a 11. 5. 2016

Program

1. den

Myslete jako publikum
Jak uvažuje mé publikum
Co je pro ně důležité
O čem je chci přesvědčit
Jaké bude mít námitky a otázky

Udělejte svou myšlenku jednodušší a zajímavější
Vystižení klíčové myšlenky
Přehledná struktura
Přesvědčivá argumentace
Emoce a udržení pozornosti

Převeďte své sdělení do formy příběhu
Scénář příběhu
Vytváření napětí a udržování pozornosti
Nejčastější prezentační scénáře

2. den

Prezentujte s energií a autoritou
Zásady verbální a neverbální komunikace
Zvládání trémy a obtížných situací
Autenticita projevu
Prosazení osobnosti a charisma

Vytvářejte efektivní prezentační dokumenty
Převedení textu do vizuální podoby
Shrnutí na minimum stránek bez ztráty přehlednosti
Úprava textů, grafů, tabulek a obrázků
Příprava prezentačních dokumentů, které fungují samostatně i bez osobní prezentace

Vynikněte v diskusi
Facilitace diskuse
Jak vést publikum k závěrům
Dosažení týmové shody
Improvizace a schopnost připravit se na nečekané situace
Zvládání kritického publika a kritických otázek

Cena

16 000 Kč na osobu, bez DPH

Slevy:

2000 Kč na každý další kurz při objednání více kurzů.
2000 Kč na každou další osobu při účasti více kolegů z jedné firmy na stejném kurzu.

Chcete uspořádat kurz pouze pro svůj tým? Rádi vám vyhovíme! Kontaktujte nás a domluvíme obsah, čas i místo.

Teamwork

Umění zvládat změny a motivovat tým

Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak komunikovat v týmu, abyste šli všichni stejným směrem navzdory okolnostem. Strategií, jak uřídit změnu spolu s týmem lidí, vás provede Petr Daňko.

Jak úspěšně zvládat změny a motivovat tým

Během dvou intenzivních dnů se dozvíte, jak účinně motivovat tým, získat ho pro svou vizi a úspěšně ho provést změnou. Vše, co se naučíte, budete moci vzápětí aplikovat na konkrétní situace ve vašem týmu.

Pro koho je trénink určen

Pro manažery, team leadery, projektové vedoucí.

Co se naučíte

 1. Pojmenovat a pochopit kulturu vašeho prostředí či pracoviště a efektivně s ním pracovat
 2. Využívat vliv konkrétních situací, prostředí a lidských osobností na motivaci
 3. Porozumět motivaci členů vašeho týmu
 4. Včas reagovat na změny v týmu i mimo tým či firmu
 5. Citlivě motivovat členy týmu i tým jako celek v neklidném období změn
 6. Komunikovat změny účinně a včas

Formát tréninku

Během dvoudenního workshopu se pod vedením trenéra naučíte nové způsoby, jak se svým týmem dosahovat lepšího výkonu. Získané know-how budete vzápětí aplikovat na konkrétní situace ve vašem týmu.

Program

1. den — Firemní kultura a tým

Principy a charakteristiky firemní kultury
Firemní kultura a její charakteristika
Firemní vize a práce s ní

Typologie firem

Skupina x tým
Co odlišuje skupinu od týmu
Vývojové fáze týmu a jak s nimi úspěšně pracovat

Vize a cíle mého týmu
Vize jako základ motivace lidí
Jak vytvářet samostatnost a výkonnost v týmu

Jak vytvořit efektivní tým pomocí týmových rolí
Role a synergie v týmu
Profil mého týmu

Klíče k motivaci lidí v týmu
Co skutečně lidi motivuje
Jak zvyšovat motivaci v mém týmu

Prostředky účinné komunikace v týmu
Výměna informací jako základ spokojenosti pracovníků, potažmo i zákazníků

2. den — Jak provést tým změnou

Pojem změna
Principy řízení změn
Pojem změna a change management

Fáze procesu změny
Neinformovaný optimismus — informovaný pesimismus — krize — realismus s nadějí— informovaný optimismus — dokončení

Lidská reakce na negativní změnu
Jak pomocí komunikace mírnit reakce na negativní změny
Případové studie

Jak snižovat stres v týmu a motivovat jednotlivce i tým
Jak pracovat s odporem vůči změně
Motivace lidí v období změny

Jak komunikovat změnu ve svém týmu
Využití osobního příběhu pro motivaci členů týmu

Cena

12 000 Kč na osobu, bez DPH

Slevy:

2000 Kč na každý další kurz při objednání více kurzů.
2000 Kč na každou další osobu při účasti více kolegů z jedné firmy na stejném kurzu.

Chcete uspořádat kurz pouze pro svůj tým? Rádi vám vyhovíme! Kontaktujte nás a domluvíme obsah, čas i místo.

Design thinking

Probuďte svou kreativitu a využívejte plně svůj potenciál

Design thinking je jeden z nejsilnějších tvůrčích nástrojů. Jak s jeho pomocí přicházet s inovativními řešeními ve firmě i v osobním životě vás naučí zkušení designéři a lektoři Ryan Cole a Marie Doucet.

Myslete jako designér, hledejte kreativní řešení

Ve světě byznysu se velice často používají nástroje a procesy, které vycházejí z designu. Během hravého a prakticky zaměřeného jednodenního workshopu se je naučíte používat a zároveň posílíte i důvěru ve vlastní kreativitu.

Pro koho je trénink určen

Pro kohokoli, kdo chce obohatit svůj profesní život o nový způsob myšlení a nové způsoby řešení problémů. (Workshop je vedený v anglickém jazyce).

Co se naučíte

 1. Úspěšně aplikovat metodu design thinking v podnikatelském prostředí
 2. Využívat designové myšlení při inovativních procesech
 3. Nebát se chybovat a zkoušet nové věci
 4. Dívat se na svou firmu i na svůj život očima designéra

Formát tréninku

Kreativní a interaktivní workshop, ve kterém během jednoho dne projdete všemi fázemi designového procesu.

Program

Metoda design thinking a její hlavní principy
Vytvoření týmů

4 fáze designového procesu:
Empatie a uživatelský výzkum
Definování problému
Generování nápadů v rámci týmů
Výroba prototypu a testování

Závěr a zpětná vazba

Cena

6 000 Kč na osobu, bez DPH

Slevy:

2000 Kč na každý další kurz při objednání více kurzů.
2000 Kč na každou další osobu při účasti více kolegů z jedné firmy na stejném kurzu.

Chcete uspořádat kurz pouze pro svůj tým? Rádi vám vyhovíme! Kontaktujte nás a domluvíme obsah, čas i místo.

Tvůrčí psaní

Pište firemní analýzy, zprávy šéfovi a blogy tak, aby to nebyla nuda.

Sebelepší námět nestačí, pokud se čtenář k hlavním myšlenkám neprokouše. Jak skládat příběhy z těch správných literárních cihliček vás naučí novinářka a spisovatelka Dana Emingerová.

Nejbližší termín: 17. - 18. 5. 2016

Pište tak, aby lidé chtěli číst vaše texty až do konce

Při vymýšlení a stavbě příběhů pochopíte zákonitosti dobrého psaní velice rychle. Zjistíte, že psaní je řemeslo jako každé jiné a že jeho zásady můžete uplatnit v jakémkoliv prostředí. Naučíte se jasně sdělit svou myšlenku a strukturovat text. Brzy pochopíte jednu nekompromisní zásadu, že psaní nesmí být nuda. Sebelepší námět nestačí, pokud se čtenář k hlavním myšlenkám neprokouše.

Pro koho je trénink určen

Pro začátečníky i pokročilé „psavce“. Pro kohokoli, kdo potřebuje účinněji sdělovat to, co nosí v hlavě. Pro ty, kteří chtějí ve skupině poodhalit roušku tajů a zákonitostí dobrého psaní.

Co se naučíte

 1. Literární popis, dialog, akci
 2. Proč zní lépe „kos zpívá na jabloni“, než „pták zpívá na stromě“
 3. Zaujmout čtenáře a udržet jeho pozornost po celou dobu čtení
 4. Sdělovat své myšlenky jasným, a přitom poutavým způsobem

Formát tréninku

Firemní oběživo je těžké čtivo, ale během kurzu se naučíte, jak psát i vnitrofiremní materiály strukturovaně a zajímavě. Prostřednictvím „volnějších a zábavnějších literárních žánrů“ pochopíte, co funguje a jak. Napíšete si například dobrý popis či dialog. Zjistíte, jak je důležité si nejprve ujasnit, o čem chcete psát, a toho se pak přísně držet. Své texty budete číst, diskutovat o nich a současně budete naslouchat i jeden druhému. Brzy pochopíte, že upřímná zpětná vazba vás dokáže posunout kupředu rychlostí blesku.

Termíny

17. - 18. 5. 2016

Program

1. den

Psaní je řemeslo jako každé jiné
Jak namixovat dobrý text ze správných „cihel“
Jak důležité jsou proporce — motiv, akce, následek
Beletrie jako sen — práce s detaily
Debaty nad vlastními texty (před začátkem kurzu dostanete domácí úkol)

2. den

Psaní nesmí být nuda
Proč dobrý autor musí hodně psát a hodně číst
Proč píšeme aneb Jaké poučení z našeho textu plyne
Jak vymýšlet příběhy — co je literární pravda a jak se liší od záznamu reality
Praktická cvičení a debata nad texty stvořenými na semináři

Cena

12 000 Kč na osobu, bez DPH

Slevy:

2000 Kč na každý další kurz při objednání více kurzů.
2000 Kč na každou další osobu při účasti více kolegů z jedné firmy na stejném kurzu.

Chcete uspořádat kurz pouze pro svůj tým? Rádi vám vyhovíme! Kontaktujte nás a domluvíme obsah, čas i místo.

Nevybrali jste si z naší nabídky?
Kontaktujte nás, ušijeme vám kurz přímo na míru!

Lektoři

Tomáš Hrivnák

Tomáše provází pověst brandingového gurua. Ve světě značek, reklamy a marketingu se pohybuje přes dvacet let. Během této doby působil jako copywriter a kreativní ředitel (MARK/BBDO), ředitel strategického plánování (TBWA a Euro RSCG) i ředitel firmy (Men on the Moon). Pět let spoluvlastnil Idealisty a nyní je poradcem v oblasti řízení značek ve společnosti, kterou příznačně nazval Hrivnak.

Tomáš Zykán

Tomáš je odborný lektor a konzultant v oblasti komunikace a marketingu. Specializuje se na prezentace komplexních a kontroverzních témat, prezentace pro vrcholový management, investory, klienty a interní komunikaci.
S klienty často pracuje na přípravě nabídek, strategických dokumentů a reportů. Věnuje se také přípravě manažerů pro vystoupení na důležitých firemních konferencích.

Petr Daňko

Petr se soustředí na zvyšování výkonnosti jednotlivců a týmů. Lektorsky se věnuje rozvoji managementu, komunikaci a motivaci. Jeho klíčovou specializací je vzdělávání dospělých experimentální formou a dále poradenství v oblasti firemní kultury, interní komunikace a lidských zdrojů.

Marie Doucet

Marie je designový facilitátor a nezávislý design konzultant. Pomáhá klientům formulovat jejich touhy a přání týkající se značky, produktů anebo prostoru. Uživatelský výzkum a design thinking jí pomáhají nacházet řešení, která dávají smysl. Od svých studií produktového designu na Royal College of Art v Londýně spolupracuje s mezinárodními architekty v Paříži a v Praze.

Ryan Cole

Svou kariéru designéra odstartoval v Amsterodamu, kam přesídlil po svých studiích designu na University of North Texas. Nyní působí jako lektor na Prague College a je spoluvlastníkem grafického studia Ask designers. Jak sám říká, profesně se pohybuje jednou nohou ve světě designu a druhou ve světě techniky.

Dana Emingerová

Novinářka a spisovatelka Dana Emingerová začínala psaním reportáží, cestopisů a rozhovorů pro časopis Mladý svět. Nyní píše reportáže a investigativní články pro MF Dnes a IDNES, spolupracuje s Českým rozhlasem a píše vlastní beletrii. Je žákyní kurzů tvůrčího psaní Arnošta Lustiga, jehož učení šíří dál ve svých kurzech.

O akademii

Know
how

V Hrivnak akademii vás chceme naučit, jak docílit toho, abyste byli spokojení vy, vaše značka i vaši zákazníci. Nabízíme vám prostor, ve kterém si ujasníte svou vizi a naučíte se vidět příležitosti tam, kde je ostatní nevidí. Poskytneme vám nástroje, jak vaší vize dosáhnout, a naučíme vás je používat v konkrétních situacích.

Akademie
v praxi

Jak říkal už Goethe, všechny teorie jsou šedivé, zatímco strom života je věčně zelený. Nechceme vás proto zahltit množstvím informací, ze kterých si nakonec nic nezapamatujete. V našich interaktivních seminářích jde teorie ruku v ruce s praxí.

Během kurzů budete mít mnoho příležitostí aplikovat nově získané znalosti na své aktuální úkoly a výzvy. Zjistíte, že cesta od teorie k praxi může být i příjemně krátká.

Kontakt

akademie@hrivnak.cz
273 136 066
778 099 776